קטע:מצודות על מיכה ד יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"והמה" - אבל המה לא ידעו מחשבות ה' בעבור מה שנתן בלבם להתאסף ולבוא על ציון כי לרעתם קבצם כמו שמקבצין עמירי התבואה אל הגורן לחבטם במקל ולדושם

מצודת ציון

"כעמיר" - כן יקרא אגודת השבלים כמו וחצנו מעמר (תהלים קכ"ט)

"גורנה" - הוא המקום שמכניסין שם התבואה