קטע:מצודות על מיכה ד ו

מצודת דוד

"ואשר הרעותי" - ר"ל כשיעור אשר הרעותי לה כן איטיב עמה

"והנדחה" - ישראל הנדחה מארצה לארצות העכו"ם הנה אקבץ אותה והוא כפל ענין במ"ש

"אוספה הצולעה" - אאסוף מבין העכו"ם את עדת ישראל שהיא כצולעה שאינה יכולה לזוז ממקומה

מצודת ציון

"הצולעה" - החגרת כמו והוא צולע על ירכו (בראשית לב)