קטע:מצודות על מיכה ג ד

מצודת דוד

"כאשר הרעו" - כמו שהרעו מעשיהם שלא שמעו לזעקת הנעשקים והסתירו פנים מהם כן אעשה להם גם אני

"ויסתר פניו" - לבל ישגיח בצרתם

"אז יזעקו" - לכן אז בבוא הפורעניות יזעקו אל ה' ולא יענה להם

מצודת ציון

"יענה" - ענין השבה

"הרעו" - מלשון רעה