קטע:מצודות על מיכה ב י

מצודת דוד

"וחבל נמרץ" - ההשחתה תהיה חזקה מאד עד שלא ישאר שארית

"בעבור טמאה" - בעבור שטמאתם את הארץ לעשות בה מעשים כאלה לכן היא תחבל ותשחית אתכם ותהיו כלים בה

"כי לא זאת המנוחה" - ר"ל לא על דרך זה נתתי לכם את הארץ לנחלת מנוחה

"קומו ולכו" - לכן קומו מארצי ולכו לכם בגולה

מצודת ציון

"המנוחה" - מקום מנוח ר"ל נחלה

"תחבל וחבל" - מלשון חבלה והשחתה

"נמרץ" - ענין חוזק כמו קללה נמרצת (מלכים א' ב)