קטע:מצודות על מיכה ב ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"איך ימיש לי" - איך יסיר אלי להשיב לנו שדותינו אשר יחלק אל העכו"ם לתת לו לנחלה וכאומר איך אפשר שיוחזר לנו מה שלקחו העכו"ם

"חלק עמי ימיר" - אחוזת נחלת עמי ימיר האל באדון אחר הוא העכו"ם

"אמר שדוד נשדנו" - ר"ל כן יאמר בקינתו הנה נעשינו שדודים ונעשקים

"ישא עליכם משל" - ר"ל הממשיל משלים ישא משל על הרעות הקורות

"ונהה נהי נהיה" - הנוהה ר"ל המקונן יקונן קינה

מצודת ציון

"ישא" - ענין הרמת קול

"ונהה נהי נהיה" - ענינו קינה ויללה כמו אשא בכי ונהי (ירמיהו ט) שדוד נשדונו


- מלשון שדידה ועושק

"חלק" - אחוזת נחלה כמו חלקת יואב (שמואל ב יד)

"ימיר" - מלשון תמורה וחלוף

"ימיש" - ענין הסרה

"לשובב" - מלשון השבה

}}