קטע:מצודות על מיכה א ג

מצודת דוד

"וירד" - משם ירד וירמוס על במתי ארץ ר"ל ישפיל הרמים וגסי הרוח

"כי הנה" - ר"ל וזהו אמרי דעו אשר הנה ה' יוצא ממקומו מכסא הרחמים

מצודת ציון

"ודרך" - מלשון דריכה ורמיסה

"במתי" - ענין גובה כמו ועל במותי ידריכני (חבקוק ג)