פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ס י

מצודת דוד

"כי בקצפי" - ר"ל כל הבאה עליך לא היה בדרך הטבע כי לשעבר הכיתי אותך בקצפי ולזה היית בתכלית השפלות ועתה רחמתי אותך ברצוני הטוב ולזה תמשול ממשל רב

"חומותיך" - חומות הערים

"ישרתונך" - ישמשו אותך

מצודת ציון

"בקצפי" - מלשון קצף וכעס