פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו ס ח

מצודת דוד

"מי אלה" - כאלו הבריות ישאלו על בני הגולה מי אלה אשר ממהרים לשוב כעפיפת הענן וכיונים הממהרים לעוף אל ארובותיהם הם חלונות השובך

מצודת ציון

"כעב" - כענן

"תעופינה" - מלשון עפיפה ופריחה

"ארובותיהם" - מלשון ארובה וחלון כמו וארובות השמים (בראשית ז)ור"ל חלונות השובך והוא מקום מדורם