קטע:מצודות על ישעיהו ס א

מצודת דוד

"וכבוד ה' וגו'" - ר"ל השכינה יגלה עליך ותשרה בך

"קומי אורי" - את ירושלים קומי והאירי כי בא לך ההארה הראויה לך והוא משל על השמחה והטובה