קטע:מצודות על ישעיהו סו כב

מצודת דוד

"כן יעמוד" - כן יתקיים לעולם זרעכם ושמכם כי לא ימחה שם ישראל עד עולם

"עומדים לפני" - אשר יהיו עומדים וקיימים לפני ר"ל שיהיה עמידתם לעולם על ידי ולא יכלו עוד כקדמונים

"אשר אני עושה" - בימים ההם