קטע:מצודות על ישעיהו סו יט

מצודת דוד

"והגידו" - אלה הפליטים אשר בהם האותות יבואו בכל המקומות ההם ויגידו את כבודי בין העכו"ם כי יראו את האותות ההושם בהם

"אשר לא שמעו" - אשר לא שמעו מעולם שמועת ה' ומעולם לא ראו כבוד ה'

"האיים הרחוקים" - ואל היושבים בהאיים הרחוקים

"מושכי קשת" - המלומדים לירות חיצים בקשת ולפי שהדרך למשוך יתר הקשת למותחו לכן אמר מושכי קשת

"ושלחתי מהם פליטים" - כי רובם ימותו סביב ירושלים ופליטים מהם אשלח לנפשם ללכת אל העכו"ם היושבים בתרשיש וגו'

"ושמתי בהם אות" - בכל הבאים אשים אות וזהו מ"ש ועיניו תמקנה בחוריהן וגו' (זכריה יד)

מצודת ציון

"אות" - סימן

"פליטים" - ענין שארית כמו אל יהי לה פליטה (שם נ')

"תרשיש וגו'" - שמות ארצות