קטע:מצודות על ישעיהו סו י

מצודת דוד

"כל המתאבלים עליה" - בעת חורבנה

"כל אוהביה" - כל מי שאהב אותה ותאב לראותה בבניינה

"שמחו" - אתם הבאים מן הגולה שמחו את ירושלים בבואכם אליה

מצודת ציון

"המתאבלים" - מלשון אבלות וצער