קטע:מצודות על ישעיהו סו טז

מצודת דוד

"נשפט" - יהיה מתווכח עמהם בהבאת אש ובחרבו יהיה מתווכח את כל בשר ויתרבו החללים אשר יהרג ה' וזה יחשב לויכוח כי בזה יודיע שפשעו לו

מצודת ציון

"נשפט" - ענין ויכוח וכן הנני נשפט אותך (ירמיהו ב')