פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו סו טו

מצודת דוד

"להשיב בחמה אפו" - להשיב לצריו גמול אף בחימה רבה

"וגערתו" - הגערה אשר יגער עליהם תהיה בלהבות אש

"באש יבוא" - לאבד בו את חיל גוג ומגוג

"וכסופה" - כרוח סופה יבוא מרכבותיו ר"ל יבוא בחימה שפוכה

מצודת ציון

"וכסופה" - רוח סופה וסערה

"וגערתו" - ענין צעקת נזיפה