קטע:מצודות על ישעיהו סה יט

מצודת דוד

"ולא ישמע וגו'" - כי לא יבוא עוד עליהם צרות

"וגלתי בירושלים" - כי כשהיתה ירושלים חריבה ועמה בגולה לא היתה שמחה לפני המקום לכן אמר כשתהיה בנויה ועמה יהיו בטובה יהיה שמחה לפני המקום

מצודת ציון

"וגלתי" - מלשון גילה