קטע:מצודות על ישעיהו סה יא

מצודת דוד

"העורכים" - אשר ערכו מאכלים על השלחן להקריב לגד והוא כוכב צדק והיו ממלאים יין מזוג לנסך למני וגם הוא שם כוכב

"השכחים" - אשר שכחו את בית המקדש ולא זכרו שבו לבד ראוי להקריב קרבנות

"ואתם" - אבל אתם העוזבים את ה' וכפרו בו

מצודת ציון

"העורכים" - ענין סדור

"לגד למני" - שמות כוכבים

"ממסך" - יין מזוג כמו לחקור ממסך (משלי כז)