קטע:מצודות על ישעיהו סה ו

מצודת דוד

"הנה כתובה לפני" - הרעות שעשו כתובה לפני ולא נשכחו

"לא אחשה" - לא אשתוק עליהם כי אם אשלם גמול והתשלומין יהיה על חיקם ולא לבניהם אחריהם

מצודת ציון

"אחשה" - ענין שתיקה

"על חיקם" - ר"ל על עצמם ובשרם