קטע:מצודות על ישעיהו סד ו

מצודת דוד

"כי הסתרת" - כאשר הסתרת פניך ממנו בעבור מעשינו היינו נמסים בעבור עונינו כי אין מי להשיב אפך ממנו לא כמו לשעבר שהיה מי להעביר הקצף ולבטל הגזירה

"מתעורר" - מלת ואין משמשת בשתים לומר אין מי מתעורר להחזיק ידו בך להיות נמשך אחריך להחזיר אותנו למוטב ולשוב אליך

"ואין קורא" - לא יש בנו מי אשר יקרא בשמך להתפלל עלינו

מצודת ציון

"מתעורר" - מלשון הערה והתגברות

"להחזיק" - לאחוז

"ותמוגנו" - מלשון המגה והמסה

"ביד" - ר"ל בעבור