קטע:מצודות על ישעיהו סג יח

מצודת דוד

"למצער" - על מעט זמן ירשו עם קדשך את המקדש ועתה הצרים אותנו הנה בוססו ורמסו את מקדשך

מצודת ציון

"למצער" - למעט זמן כמו הלא מצער היא (בראשית יט)

"בוססו" - ענין רמיסה כמו יבוס צרינו (תהלים ס)