קטע:מצודות על ישעיהו סג י

מצודת דוד

"ויהפך" - אז נהפך להם לאויב להביא עליהם הרעות והוא נלחם בם ולא באו במקרה

"והמה מרו" - ר"ל לא כן היה כפי מה שחשב אשר לא שקרו בו כי המה מרו בו ועצבו לפני רוח קדשו

מצודת ציון

"מרו" - מלשון מרי ומרד