קטע:מצודות על ישעיהו סג ה

מצודת דוד

"וחמתי" - החמה שיש לי על האומות היא תסמוך אותי לגאול את ישראל ולעשות בהם נקם

"ותושע לי זרועי" - הזרוע שלי תושע לי ואם אין בהם זכות

"ואשתומם" - עמדתי בתמהון והתבוננתי אם אמצא בהם זכות להיות סומך את הגאולה ואין סומך וכפל הדבר במ"ש

"ואביט" - הייתי מסתכל אם אמצא עוזר אבל אין עוזר ר"ל הסתכלתי אם יש זכות בישראל שיהיה עוזר וסעד אל הגאולה ולא מצאתי בהם זכות

מצודת ציון

"ואשתומם" - ענין תמהון והתבוננות וכן וישתומם כי אין מפגיע (לעיל נט)