קטע:מצודות על ישעיהו סב יב

מצודת דוד

"גאולי ה'" - הגאולים של ה'

"ולך" - על ציון יאמר

"דרושה" - ה' דורש בשלומה ולא נעזבה ממנו

"להם" - לבני ציון