קטע:מצודות על ישעיהו סב ג

מצודת דוד

"וצניף מלוכה" - כפל הדבר במ"ש

"עטרת תפארת" - ר"ל תהיה שמורה בידו כעטרת תפארת

מצודת ציון

"וצניף" - מלשון מצנפת העשוי לסבב את הראש