קטע:מצודות על ישעיהו נ ז

מצודת דוד

"על כן שמתי פני" - ר"ל על כי ראיתי שה' עוזר לי לזה שמתי פני כחלמיש לדבר קשות ואדע שלא אבוא לידי בושה

"יעזר לי" - רצה לומר קרוב היה הדבר שיכלימו אותי אבל ה' עזר לי לכן לא נכלמתי

מצודת ציון

"כחלמיש" - סלע חזק כמו חלמיש למעינו מים (תהלים קיד)