קטע:מצודות על ישעיהו נט כ

מצודת דוד

"ובא לציון גואל" - אז יבוא הגואל לציון והוא מלך המשיח

"ולשבי פשע ביעקב" - ר"ל גם אותם מבני יעקב שיצאו מן הכלל וישובו מפשעם גם להם יבוא המשיח ויגאלם

מצודת ציון

"נאום" - ענין אמירה