פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו נט יב

מצודת דוד

"ידענום" - ידועים הם לנו ומכירים בהם ולא בלא דעת עשינו אותם

"אתנו" - ר"ל עדיין לא עזבנום

"כי רבו" - מה שפשענו נגדך רבו מאד

"וחטאתינו" - כ"א מהחטאים העידה בנו לקטרג עלינו

מצודת ציון

"ענתה" - העידה כמו לא תענה (שמות כ)