קטע:מצודות על ישעיהו נח יא

מצודת דוד

"והיית" - תהיה שבע מטובה כגן השבע מן המים כי הדרך הוא להשקותה בכל עת וכמוצא מים תהיה בכל עת מושפע בטובה כמקור המוצא מים אשר המים הנוטפין אינם נפסקין

"ונחך" - המקום ינהג אותך תמיד בדרך הטוב לך

"והשביע בצחצחות נפשך" - בעת יהיה בעולם צמאון ויובש ישבע את נפשך ולא תהיה חסר מכל טובה

"ועצמותיך יחליץ" - יבריא ויחזיק את עצמותיך וזכר את העצמות לפי שהם מוסדי הגוף

מצודת ציון

"ונחך" - ענין הנהגה כמו ולא נחם (שמות י"ב)

"בצחצחות" - ענין יובש וצמאון כמו שכנו צחיחה (תהלים ס"א)

"יחליץ" - יזיין כמו חלוצי צבא (במדבר ל"א) ור"ל יבריא ויחזיק

"רוה" - שביעה כמו תלמיה רוה (תהלים ס"ה)

"יכזבו" - ענין עזיבת הדבר וההפסקה כמו תהיה לי כמו אכזב (ירמיהו ט"ו)