פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו נז יב

מצודת דוד

"ולא יועילוך" - אבל כל דברי אינם מועילים לך כי אינך פונה אליהם

"אני אגיד צדקתך" - אני מגיד לך במה תמצא צדקה ממני ואת המעשה אשר תעשה וזהו לחסות בה' לא בעזר מלכי האומות

מצודת ציון

"יועילוך" - מלשון תועלת