קטע:מצודות על ישעיהו נז ד

מצודת דוד

"ילדי פשע" - מולידים פשע וזורעי שקר ר"ל כל מעשיכם פשע ושקר ומהו הזנות הנמצא בכם

"תאריכו לשון" - לשאול כל הצורך וכפל הדבר פעמים ושלש במ"ש וכדרך הנבואה

"על מי תרחיבו פה" - על מי תשענו להרחיב פה לשאול כל המחסור

"על מי" - מאחר ששבתם מעלי על מי תבטחו להתענג בטובה כי אם זכיתם הייתם בוטחים עלי אבל עכשיו על מי תבטחו