קטע:מצודות על ישעיהו נו ו

מצודת דוד

"על ה'" - כמו אל ה'

"כל שומר שבת" - כל מי בהם אשר ישמור את השבת מלחללו וכל האוחזים בתורתו הנתונה בברית

מצודת ציון

"לשרתו" - ענין עבדות ושמוש