פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"יעשה זאת" - את האמור למטה שישמור את השבת מלחללו כי הוא יסוד מוסד על אמונת חידוש העולם וא"כ בזה בודאי ישמור ידו מעשות כל רע הואיל ומאמין שיש בורא

מצודת ציון

"אנוש" - שם משמות אדם

"יחזיק" - יאחז

"מחללו" - כמו מלחללו