קטע:מצודות על ישעיהו נה יג

מצודת דוד

"לאות עולם" - ויהיה לאות ולסימן שכן יהיה עד עולם ולא יכרת הדבר הזה

"ותחת הסרפד" - כפל הדבר במ"ש

"והיה" - הדבר הזה יהיה לה' לשם גבורה

"תחת הנעצוץ" - ר"ל במקום ממשלת העכו"ם ימשלו ישראל

מצודת ציון

"הנעצוץ" - מין אילן קוץ כמו ובכל הנעצוצים (לעיל ז)

"ברוש" - שם אילן סרק חשוב

"הסרפד" - שם צמח גרוע

"הדס" - שם אילן המריח