קטע:מצודות על ישעיהו נה יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יפצחו וגו'" - היא ענין מליצה כי כשהאדם בשמחה דומה לו שכל העולם שמח עמו

"ימחאו כף" - יכו בכפיהם לשמוח וגם זה ענין מליצה

"כי בשמחה תצאו" - וזהו ההבטחה אשר תצאו מן הגולה בשמחה ותובלון לארצכם בשלום

מצודת ציון

"תובלון" - ענין הבאה כמו יובל שי (לעיל יח)

"יפצחו" - ענין פתיחת הפה בהרמת קול כמו פצחו הרים רנה (לעיל מד)

"ימחאו" - ענין הכאה כף אל כף דרך שמחה כמו מחאך יד (יחזקאל כה)