קטע:מצודות על ישעיהו נה יא

מצודת דוד

"והצליח וגו'" - כפל הדבר במלות שונות

"כי אם עשה" - הדבר יעשה וגו' ומוסב למעלה לומר שבודאי תתקיים הבטחתי

"לא ישוב אלי ריקם" - מבלי יעשה הדבר ההוא ואחז בלשון בן אדם השולח מי לעשות דבר וחוזר לפעמים ריקם ולא גמר השליחות ולפי שאמר במשל ושמה לא ישוב לזה אמר לשון לא ישוב