קטע:מצודות על ישעיהו נה ט

מצודת דוד

"ומחשבותי ממחשבותיכם" - אתם חושבים שאין תשובה מועיל כל עיקר אבל מחשבתי שמועיל הרבה מאד

"כי גבהו" - כערך גבהות השמים מן הארץ כן דרכי גבהו בהבדל רב מדרכיכם כי דרך בשר ודם שלא ימחול כלל וכלל ודרכי למחול מכל וכל