קטע:מצודות על ישעיהו נה ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כי לא וגו'" - כי אין מחשבותי כמחשבותיכם כי אתם חושבים שלא יועיל לכם התשובה ולבבי לא כן יחשוב

"ולא דרכיכם דרכי" - דרך מלך בשר ודם להמית את המורד בו ואין מועיל תשובה ופיוס אבל דרכי לא כן הוא