פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו נה ז

מצודת דוד

"ואל אלהינו" - ישוב אל אלהינו ויש תקוה כי ירבה לסלוח

"דרכו" - דרך הרשע

"מחשבותיו" - יעזוב מחשבותיו

"וישוב" - יעשה תשובה אל ה' וירחם עליו