קטע:מצודות על ישעיהו נד ח

מצודת דוד

"בשצף קצף" - במעט קצף הסתרתי פני ממך רק רגע ר"ל אל מול החסד תחשב רק לרגע כי בחסד עולם ארחמך

מצודת ציון

"בשצף" - במעט כן ת"י ואין לו דומה