קטע:מצודות על ישעיהו נד ו

מצודת דוד

"אשת נעורים" - כמו אשת נעורים אם תמאס בעיני בעלה הנה לא תתמיד המיאוס כי ישוב ירחם כן אמר אלהיך לרחם עליך

"כי כאשה עזובה וגו'" - רצה לומר ה' קראך לשוב אליו כדרך האשה העזובה מבעלה והיא עצובת רוח שבעלה קורא אותה לשוב אליו

מצודת ציון

"ועצובת" - מלשון עצבון

"כי תמאס" - אם תמאס