קטע:מצודות על ישעיהו נד ג

מצודת דוד

"וערים נשמות" - הערים השוממות יתיישבו בבני אדם כי יפרו וירבו

"כי ימין ושמאול תפרוצי" - תתחזק על הכשדים היושבים מימינך ומשמאלך

מצודת ציון

"תפרוצי" - ענין התחזקות כמו מה פרצת (בראשית לח)

"יירש" - מלשון ירושה

"לשמות" - מלשון שממון