קטע:מצודות על ישעיהו נב ב

מצודת דוד

"קומי שבי ירושלים" - את ירושלים קומי מהארץ ושבי על הכסא

"התפתחי וגו'" - את בת ציון השבויה בבבל התרי מעל צוארך קשורי רצועות העול ר"ל לא תהי עוד משועבדת ונכנעת להעכו"ם

"התנערי מעפר" - התרוקני מעפר הארץ אשר ישבת בה בעבור האבל והצער

מצודת ציון

"התנערי" - ענין תנועה חזקה להשליך ולהריק העפר הנדבק כמו גם חצני נערתי (נחמיה ה)

"התפתחי" - ענין התרת הקשר

"מוסרי" - קשורי רצועת העול

"בת ציון" - עדת ציון