פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ואל מי" - אל מי מהדברים תדמו את המקום ומהו הדמיון אשר תשוו לו וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"דמות" - מלשון דמיון

"תערכו" - מלשון ערך ושווי