פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מ יז

מצודת דוד

"נחשבו לו" - למולו נחשבים כאלו המה מאפס ותוהו

"כאין" - כלא דבר

מצודת ציון

"מאפס" - דבר שאין בו ממש

"ותוהו" - ענין ריקות