קטע:מצודות על ישעיהו מ יא

מצודת דוד

"כרועה" - כמו הרועה המרעה עדרו בנחת ומקבץ הטלאים בזרועו לא במקל ונושאם בחיקו הקטנות שבהם מנהל בנחת כן יוליכם המקום בנחת בשובם מהגולה

מצודת ציון

"יקבץ" - יאסף

"עלות" - קטנות והוא מלשון עולל ויונק

"ינהל" - ענין הנהגה בנחת וכן אתנהלה לאטי (בראשית לג)