קטע:מצודות על ישעיהו מ ה

מצודת דוד

"ונגלה" - אז יגלה כבוד ה' וכולם יראו כי פי ה' דבר הנחמות האלו הואיל ונתקיימו