קטע:מצודות על ישעיהו מט כה

מצודת דוד

"ואת יריבך" - עם המריבים בך אריב אני

"כי כה וגו'" - ר"ל אבל לא כן הוא כי כה אמר ה' שגם זה אפשר לקחת השבי מיד עשו הגבור ולהמליט המלקוח מיד העריץ

מצודת ציון

"עריץ" - חזק כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)