קטע:מצודות על ישעיהו מט טז

מצודת דוד

"נגדי תמיד" - לזכור בהם לכוננם

"חקתיך" - זכור אתם לפני כאלו חקקתיך על כפי

מצודת ציון

"כפים" - כף היד

"חקותיך" - מלשון חקיקה