מצודות על ישעיהו מט טז

<< מצודות על ישעיהו • פרק מט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"נגדי תמיד" - לזכור בהם לכוננם

"חקתיך" - זכור אתם לפני כאלו חקקתיך על כפי

מצודת ציון

"כפים" - כף היד

"חקותיך" - מלשון חקיקה