קטע:מצודות על ישעיהו מט ט

מצודת דוד

"הגלו" - היו מגולים ונראים לאור היום

"על דרכים ירעו" - עם כי אין המרעה מצוים בדרכים ובגובה ההרים ורצה לומר עם כי ישובו דרך המדבר לא יחסרו דבר

"לאשר בחושך" - למי שהסתיר עצמו בחושך מפחד האויב

"לאמר וגו'" - מוסב על ואצרך שבמקרא שלפניו לומר אצרך מן הכליה עד יבוא העת לאמר להאסורים בגולה צאו משם

מצודת ציון

"הגלו" - מלשון גלוי

"שפיים" - כן נקראו המקומות הגבוהים וכן רוח צח שפיים (ירמיהו ד)