קטע:מצודות על ישעיהו מט ח

מצודת דוד

"ואצרך" - בכל דור אשמרך מן הכליה ואתנך להיות בריתי עמך עד עולם ולהקים על תלה את הארץ המיוחדת היא א"י ולהנחיל לך את הנחלות שהיו שוממות בזמן הגולה

"בעת רצון" - בעת שתעשה רצוני אענה לך בזעקתך בעבור הצרה הבאה

"וביום ישועה" - וביום שאתה צריך ישועה שאתה בצרה אעזור לך וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"עניתיך" - מלשון עניה ותשובה