קטע:מצודות על ישעיהו מח יח

מצודת דוד

"לו הקשבת" - אם הקשבת למצותי היה אז נמשך שלומך כמי הנהר והייתי עושה עמך צדקות מרובות וגדולות כגלי הים

מצודת ציון

"לוא" - הוא כמו אם וכן לו החייתם אותה (שופטים ח')

"הקשבת" - ענין שמיעה